LOGOPĒDS
Mēs varam palīdzēt mūsu bērniem ar šīm lietām tikt galā kopīgi, tomēr šis darbs prasa bezgala lielu pacietību, atbildības sajūtu un individuālu pieeju katram bērnam.
 

Logopēdija ir

mācība par valodas un balss traucējumiem un to novēršanu. Valoda nāk mums līdzi no bērnības ar mātes un tēva mīļumu, ar pasaku un tautas dziesmu burvību. Tā ir saprotama, ja pareizi izrunāta ik skaņa, ik vārds. Lielākai daļai bērnu runa ir skaidra un pareiza. Taču dažiem pirmsskolas vecuma bērniem  un jaunāko klašu skolēniem novērojami skaņu izrunas traucējumi. Šī tendence ir ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Galvenās problēmas, ar ko bērni sastopas mācoties valodu:

 1. nepareizi izrunā skaņas;
 2. izlaiž atsevišķas skaņas;
 3. nepareizi lieto dzimti, skaitli, locījumu;
 4. nepareiza vārdu secība teikumā;
 5. traucēta valodas sapratne - bērns neizprot, ko viņam saka; 
 6. nelieto prievārdus;
 7. balss traucējumi;
 8. runas ritma, tempa un intonācijas traucējumi;
 9. lasīšanas un rakstīšanas traucējumi.

Logopēds ir

speciālists, kurš diagnosticē un labo bērnu runas, valodas sapratnes, lasīt un rakstītprasmes grūtības, palīdz viņiem justies labāk, pilnvērtīgāk attīstīties, mācīties un integrēties sabiedrībā.

Galvenās lietas, ko logopēds iekļauj savās nodarbībās, ir sajūtu bagātināšana, skaņu izrunas mācīšana, precizēšana, diferencēšana, artikulācijas aparāta- mēles, lūpu u.c. vingrināšana, pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšana, domāšanas procesu attīstīšana. Vienas nodarbības ilgums ir 30 – 40 minūtes, atkarībā no bērna spējasdarboties un noturēt uzmanību.

Cenas:

 • Lūdzu jautāt zvanot pa telefonu 28380007.

Pieteikties pie specialista:

 • Zvanot pa telefonu 28380007 (darba dienās no 8:00- 17:00)


 .