Mazuļu spēļu grupas
“Būtiski ir, lai bērns pats atklātu pēc iespējas vairāk lietu. Palīdzot viņam atrisināt visus uzdevumus, mēs laupām tieši to, kas ir svarīgākais bērna garīgajā attīstībā. Bērns, kurš lietas atklāj, patstāvīgi eksperimentējot, iegūst pavisam citādas zināšanas, nekā bērns, kuram tiek piedāvāts gatavs uzdevuma atrisinājums.” Emmija Piklere
 

Spēļu grupas balstītas uz:

ungāru pediatres Emmijas Pikleres ilgadējiem novērojumiem. Tās pamatā ir veidot drošu un atbilstošu vidi, kurā bērns apgūst pasauli sev apkārt un mācās patstāvīgi rīkoties. Rotaļājoties bērns sevi attīsta caur paša darbībām: emocionāli, sociāli, kognitīvi un fiziski (tiek regulēts muskuļu saspringums, uzmanība un izturība). Patstāvīgi darbojoties bērns kļūst prasmīgāks un pašapzinīgāks. Spēļu grupās bērni viens no otra mācās un līdzdarbojas. Uz nodarbībām aicinām vecākus ar 5-24 mēnešus veciem mazuļiem. Gaidīti arī bērni ar kādām attīstības grūtībām.

Nodarbībās pievēršam uzmanību katrai niansei un sekojam līdzi:

 • kustību attīstībai dinamikā;
 • kā bērns apgūst precīzās un koordinētās kustības, veido dažādus satvērienus, atklāj priekšmetu īpašības un kopsakarības;
 • mācāmies saprast bērna spēles un eksperimentus un neiejaukties tajos ar saviem priekšlikumiem;
 • kādas rotaļlietas piedāvāt katram vecuma posmam.

Spēļu grupas ir sadalītas vecuma grupās:

 • 5 - 8 mēnešu vecumam – otrdienās 12.30 – 13.30 Šobrīd grupa nav nokomplektēta
 • 9 - 12 mēnešu vecumam –  otrdienās 10.00 – 11.15 
 • 12 – 18 mēnešu vecumam – pirmdienās  10.00 – 11.15
 • 18 – 24  mēnešu vecumam – trešdienās  10.00 – 11.15

Nodarbības vada fizioterapeits
Dace Puncule

Cenas:

 • maksājot katru reizi 7 eur
 • pērkot abonomentu četrām reizēm – 24,- eur

Pieteikties uz nodarbībām:

 • Zvanot pa mobīlo telefonu 28375388 (darba dienās no 9:00- 16:00)


 .