Pie mums ir nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.


 .