Geštaltterapija, psihoterapija
,Geštaltterapija spēj palīdzēt, ja radušās indivīda iekšējās problēmas, savstarpējo attiecību, ģimenes, personīgās izaugsmes problēmas, psiholoģisku traumu gadījumos, brīžos, kad cilvēku piemeklējušas sēras, zaudējums, problemātiski sapņi vai radušies eksistenciāli jautājumi, depresivitātes gadījumos, kāarī pie izdegšanas sindromiem vai veģetatīvās distonijas un dažādos citos gadījumos.
 

Kas tad ir geštaltterapija?

Visvienkāršākā atbilde būtu – tas ir viens no psihoterapijas virzieniem, kas palīdz cilvēkiem risināt dažāda rakstura problēmas. Geštaltterapiju dēvē par rīcības un kontakta terapiju, tās pamatā ir ne tik daudz problēmas izrunāšana, cik izjušana un pārdzīvošana, pagātnes situāciju apzināta izspēlēšana šeit un tagad, lai saskatītu to jaunā gaismā, lai spētu apzināties savas sajūtas, emocijas un atrast sev vispiemērotāko un atbilstošāko veidu kā dzīvot saskaņā ar sevi, kā veidot attiecības ar apkārtējiem. 

Kas ir geštaltterapeits?

Geštaltterapeits ir profesionālis ar augstāko humanitāro izglītību, kurš ir mācījies geštaltterapiju akreditētā mācību iestādē (piemēram, Rīgas Geštalta institūtā – www.gestalt.lv), apguvis programmā paredzētos priekšmetus vajadzīgajā apjomā, izgājis praktisko apmācību un supervīzijas, nokārtojis pārbaudījumus un saņēmis geštaltterapeita sertifikātu, ir Latvijas Geštalta terapijas asociācijas biedrs. 

Kā notiek geštaltterapija?

Vienas sesijas ilgums ir 45-60 minūtes, terapeita uzdevums ir nodrošināt drošu vidi un saglabāt konfidencialitāti, savukārt metožu ziņā geštaltterapija ir plaša un elastīga, un var izmantot dažādus atšķirīgu psihoterapiju virzienu elementus un paņēmienus. Papildus sarunai terapijas sesiju laikā, terapeits var izmantot dažādus mākslas terapijas, 

Ko dara geštaltterapeits? 

Geštaltterapeits ir blakus, rada drošu vidi, uzklausa, sarunājas, interesējas, uzdod jautājumus, atbalsta, izklāsta savus novērojumus par klienta komunikācijas veidu un ķermeņa valodu, terapijas laikā bieži pievēršas sajūtām, jo tieši jūtas un sajūtas atbild par „gribu-negribu”, „patīk-nepatīk” „spēju – nespēju” izvēlēm – un, ja tās netiek apzinātas vai pamanītas, tad paliek tikai “vajag”, “jādara” un sekošana apkārtējo (nevis savām) vēlmēm un vērtībām. Geštaltterapeits ir līdzvērtīgs sarunu biedrs, kas nereti dalās arī ar savu pieredzi, saviem pārdzīvojumiem. Geštaltterapeits palīdz klientam dziļi un emocionāli apzināties savus radošās pielāgošanās šķēršļus, pārvarēt “nepabeigtas” pagātnes ietekmi, kā arī palīdz cilvēkiem risināt attiecību problēmas, apzināties savas jūtas un vajadzības, ieraudzīt savas iespējas un izdarīt izvēles, saskatīt un pieņemt savas stiprās un arī vājās puses, un iemācīties atrast un ņemt no dzīves to, kas katram konkrēti ir nepieciešams. Tikšanās reižu skaits tiek katram piemērots individuāli.

Konsultācijas vada psihoterapijas speciāliste - geštaltterapeite
Aija Baha- Velvele

Pieteikties pie speciālista: 

  • zvanot pa telefonu 29511443 (darba dienās no 9:30- 18:00)