Betas Namā strādā ārstniecības personas, kuru pakalpojumus nosedz apdrošināšanas polises.

Adrese:

Kontakti:

Pieteikšanās pie speciālistiem zvanot:
Psihoterapijas speciāliste, geštaltterapeite, smilšu spēļu terapeite - Aija Baha-Velvele 29511443
Mākslas terapeite - Iveta Jermolājeva 28858141

E-pasts: betasnams@gmail.com

Darba laiks:

8:00 - 20:00