Betas Namā strādā ārstniecības personas, kuru pakalpojumus nosedz apdrošināšanas polises.

Adrese:

Kontakti:

Pieteikšanās pie speciālistiem zvanot:

Psihoterapijas speciāliste, geštaltterapeite,  
smilšu spēļu terapijas metodes lietotāja -   

Aija Baha-Velvele 29511443

Mākslas terapeite 
(Smilšu spēlu terapijas metodes lietotāja mācību procesā) -

Iveta Dzērve 28858141

E-pasts: betasnams@gmail.com

Darba laiks:

8:00 - 19:00