Adrese: 
Cēsis, LV-4101,
Raunas iela 3A
Darba laiks:  no 8:00 - 19:00
Pieteikšanās pie speciālistiem zvanot:
  • Psihoterapijas speciāliste, geštaltterapeite, smilšu spēļu terapijas metodes lietotāja -
    Aija Baha-Velvele 29511443
  • Mākslas terapeite - Iveta Dzērve 28858141
  • E-pasts: betasnams@gmail.com
 Rekvizīti:
SIA "BETAS NAMS"
Reģ. Nr. 44103086291 Ķiršu iela 55, 
A/S Swedbanka, 
kods HABALV22
Konts LV51HABA0551036551124