Mākslas terapija
   Mākslas terapijā svarīgs ir radošais process un tā rezultāts, pārdomas un arī saruna ar mākslas terapeitu pēc radošā procesa, ņemot vērā katra vēlmes un iespējas.
 

     Latvijā mākslas terapija (vizuāli plastiskās mākslas terapija) ir viena no četrām mākslu terapijas specializācijām (līdzās mūzikas, deju un kustību, drāmas terapijai), kurā izmanto mākslu un radošo procesu terapeitiskā kontekstā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu. Mākslas terapijā tiek izmantoti gan vārdi, gan bezvārdu „valoda”. 

VAI IR JĀBŪT PRIEKŠZINĀŠANĀM MĀKSLAS JOMĀ?

     Mākslas izmantošana mākslas terapijā atšķiras no mākslas izmantošanas citiem nolūkiem, jo atšķirīgs ir mākslas radīšanas process un sagaidāmais rezultāts.

     Nav nepieciešama iepriekšēja pieredze vai prasmes kādā no mākslas veidiem. Pierastie skaistuma standarti te nav būtiski, galvenais ir radošais un terapeitiskais process, un iegūtā pieredze.

KĀDUS MATERIĀLUS IZMANTO MĀKSLAS TERAPIJĀ?

     Mākslas materiāli ir ļoti dažādi – zīmuļi, krītiņi, flomāsteri, ogle, guaša, ūdens krāsas, tuša, balti un krāsaini papīri, līme, māls, plastalīns, ģipsis, dabas materiāli u.c. Uzsākot mākslas terapiju, katrs ar tiem var iepazīties un izmēģināt. Mākslas terapijā cilvēks izvēlas, ar kādiem materiāliem strādāt, vai arī tos piedāvā mākslas terapeits.

KAS UN KĀ NOTIEK MĀKSLAS TERAPIJAS SESIJĀS?

  • Mākslas terapijas sesijas notiek gan individuāli, gan grupā.
  • Katra sesija ir piemērota konkrētā cilvēka vai grupas vajadzībām un mērķiem.
  • Sesijā mākslas terapeits iesaka konkrētu mākslas terapijas uzdevumu / metodi vai aicina cilvēku brīvi un spontāni radīt mākslas darbu.
  • Ja iespējams, pēc radošā procesa notiek saruna, lai kopīgi izprastu radīto mākslas darbu un rastu atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

KĀDOS GADĪJUMOS IZMANTO MĀKSLAS TERAPIJU

     Mākslas terapija mazina konkrētās saslimšanas vai traucējuma simptomus (piemēram, depresiju, trauksmi u.c. ar garīgām funkcijām saistītus traucējumus, strādā ar cilvēka pamatproblēmu ietekmējošiem faktoriem (viņa domāšanu, jūtām, uzvedību un dzīves veidu u.c.)), palīdz pārvarēt traumatisku pieredzi un mazināt slimības, traucējuma vai problēmas radītās sekas, vai strādā ar problēmu preventīvā kontekstā. Mākslas terapija var palīdzēt mazināt emocionālus traucējumus, uzvedības problēmas, ēšanas traucējumus, mācīšanās traucējumus, ar stresu saistītus neirotiskus traucējumus, sensorus un fiziskus traucējumus.

Konsultācijas vada mākslas terapeite
Iveta Dzērve

Konsultācijas ilgums:

  • Mākslas terapijas sesijas ilgumus ir 30/60/90 minūtes, atkarībā no katra konkrēta cilvēka vajadzībām un iespējām.

Pieteikties pie speciālista

  • Zvanot pa telefonu 28858141 (darba dienās no 8:00- 18:00)

(Pakalpojums šobrīd netiek piedāvāts)